In Nederland wordt er vaak gebouwd. Het zal je vast vaak zijn overkomen dat je bestemming erg moeilijk bereikbaar was, omdat de halve stad was afgezet door verschillende bouwprojecten. Natuurlijk is het erg goed dat er nieuwe gebouwen en wegen bij komen. Dit brengt immers alleen nog maar werk- en woongelegenheid, waar in veel steden ontzettend veel behoefte aan is. Een bouwproject kan echter ook voor erg veel overlast zorgen voor de wijk. Een hoge flat kan maanden duren voordat deze af is. Voor omliggende wijken is dit natuurlijk erg vervelend. Om deze reden moeten alle betrokkenen bij een bouwproject, zoals de gemeente, omgevingsmanager en bouwvakkers tot afspraken komen met elkaar. Dit wordt gedaan aan de hand van blvc. Wat blvc precies is en waarom dit zo belangrijk is, leggen we je uit in dit artikel.

Wat is blvc?

Blvc staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Dit zijn vier aspecten waar goed op gelet moet worden tijdens een bouwproject. Bij een nieuw bouwproject komt natuurlijk ontzettend veel kijken. Zowel voor de bouwvakkers die hieraan zullen gaan werken als de omgeving waarin het gebouwd wordt moet dit veilig verlopen. Met blvc kunnen opdrachtgevers, omgevingsmanagers en bouwvakkers tot goede overeenkomsten komen, zodat het bouwproject zo goed en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden. Natuurlijk zal er altijd enige overlast komen kijken bij zo’n bouwproject, maar de hinder wordt door gebruik te maken van blvc zo veel mogelijk beperkt. Het idee is dat je afspraken maakt en hierbij bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie bij in het oog houdt. Deze afspraken worden idealiter natuurlijk van tevoren gemaakt, zodat hinder voorkomen kan worden. Als het blijkt dat er toch veel overlast komt, kunnen deze afspraken op basis van blvc ook gecorrigeerd worden.

Waarom is een blvc zo belangrijk?

Het inwoneraantal in ons land blijft maar stijgen. Omdat iedereen onderdak moet hebben wordt er steeds meer gebouwd. nieuwe woonflats, kantoren, scholen en andere gebouwen blijven maar komen. Niet alleen komen er steeds meer gebouwen, om iedereen makkelijk te late verplaatsen worden er ook steeds meer wegen en bruggen aangelegd. Natuurlijk leidt dit tot hinder. Deze hinder kan voorkomen in verschillende vormen. Zo hebben al deze bouwprojecten invloed op het milieu, maar ook de bereikbaarheid van een bepaalde omgeving. Niks is zo irritant dan een straat die je vaak gebruikt die voor weken lang is afgezet. Daarom moet de omgeving en alle betrokkenen met elkaar een overeenstemming hebben. In veel gemeente is een blvc document tegenwoordig verplicht voordat er aan een bouwproject begonnen mag worden. Hierdoor kunnen misverstanden worden voorkomen.

Leave a comment